BELGRAD ULTRA TRAİL KOŞUSU KAYIT VE KATILIM ŞARTLARI

Belgrad Ultra Trail Koşusu; merkezi, Ulus, Öz Topuz Cd. No:30, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan “Organizatör” olarak adlandırılan, Olgar Şirketler Grubu tarafından, iş birliği ortaklarının ve hizmet sağlayıcılarının desteğiyle, yerel olarak barındırılır ve düzenlenir.

1. UYGUNLUK

Katılımcılar, Belgrad Ultra Trail’a kaydolarak Katılım Şartlarını kabul ve beyan etmiş olur.

Bu bağlamda:
1.1- 6 Ekim 2005 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip erkek ve kadın koşucular 5K parkurunda; 6 Ekim 2003 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip erkek ve kadın koşucular 15K parkurunda; 6 Ekim 2001 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip erkek ve kadın koşucular 30K ve 60K parkurlarında yarışabilir. Organizatör gerekli gördüğü durumlarda sağlık raporu ve/veya yaş prosedürlerine göre taahhütname talep edebilir.
1.2- Yukarıdaki yaş sınırları, özel kategorideki katılımcılar için de geçerlidir.
1.3- Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu’na katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu olmayacaktır.
1.4- Kişi başına tek bir girişe/kayda izin verilir.
1.5- Organizatör, katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir.
1.6- Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. Böylesi bir durumda; katılımcılara, www.belgradultratrail.com sayfasından bilgi verilecektir.
1.7- Özel kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör, www. belgradultratrail.com’da zamanında duyurulacak şekilde, minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar.
1.8- Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır. Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.

2. KAYIT VE KATILIM

2.1 Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu ‘na kayıt olmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.belgradultratrail.com adresine başvurulur. Kaydınızda bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri size bildirmek için kullanılacaktır.
2.2 Aşağıda bulunan veriler www.belgradultratrail.com ‘daki listelerde ve sonuçlarda yayınlanacaktır. (Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (tam belirtilmişse)). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.belgradultratrail.com ‘da duyurulacaktır.
2.3 Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu ‘na katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.
2.4 Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu öncesi, herhangi bir anda, katılımcı etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar verilmesi halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

3.1 Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu ‘na katılım, www.belgradultratrail.com adresinden, kredi kartı ve banka kartı seçenekleriyle sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemeler yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış kilometrelerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile etkinliğe katılınmaması durumunda hiçbir sebeple Kayıt Ücreti geri ödenmez. Ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım Şartları’nı temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.
3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi sırasında Kayıt Ücreti’ni herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.
3.3 Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu‘na katılan Katılımcı’nın hiçbir sebep ile katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. Organizatör’ün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, iptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.
3.4 Kayıt ücretinin yegâne karşılığı Yarış Numarası, Çip ve Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu’na Katılma Hakkı’dır.
3.5 Yarışın birincisine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar Organizatör’ündür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatör’ün Merrell Belgrad Ultra Trail Koşusu ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.
3.6 Kazanan katılımcı, Organizatör’ün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün) içinde ödülünü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif galip belirleme hakkını saklı tutar.

4. ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

4.1 Organizatör Katılım Şartları’nı değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler www.belgradultratrail.com ‘da yayınlanacaktır.
4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Belgrad Ultra Trail Koşusu’nun yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın, Belgrad Ultra Trail Koşusu ‘nu iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Etkinlik’in tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya Etkinlik ile bağlantılı olarak sunulan imkanları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.
4.3 Belgrad Ultra Trail Koşusu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcı’yı bu Katılım Şartları’na uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; Etkinlik’te, Etkinlik öncesinde ya da Etkinlik ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatör’ün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada Organizatör’ü veya Etkinlik’i suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir numara ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin resmi numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir numarayı ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Etkinlik’e kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcı’nın diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcı’ya geri ödeme yapılmayacaktır. Bir Etkinlik’ten diskalifiye edilmiş bireylerin adı resmî sonuçlardan çıkarılacaktır.

5. HAKLARIN VERİLMESİ

5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Etkinlik’ten ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.
5.2 Organizatör; Etkinlik ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkanına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. Etkinlik’te bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Etkinlikle ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Belgrad Ultra Trail Koşusu ‘na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.
5.3 Katılımcı, Organizatör’ün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerini, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, Belgrad Ultra Trail Koşusu ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul eder.

6. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE VERİ KORUMA

6.1 Aşağıdaki “Kişisel Veriler” Katılımcı’nın ismiyle beraber bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Belgrad Ultra Trail Koşusu ile bağlantılı olarak Katılımcı girilen Kişisel Veriler’in doğru ve güncel olduğunu onaylamış olur.
6.2 Organizatör dünya çapında çalıştığı için; kişisel bilgileri, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülke dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece Belgrad Ultra Trail Koşusu ile bağlantılı amaçlar için gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için Belgrad Ultra Trail Koşusu’nun tamamlanmasından sonraki bir süreyi de kapsamaktadır.
6.3 Kazanan Katılımcı’dan, Belgrad Ultra Trail Koşusu ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir.
6.4 Organizatör ve yüklenicileri, sizinle Merrell Belgrad Ultra Trail Spor Festivali ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcı’nın herhangi bir anda bu Kişisel Veriler’in tamamen ya da kısmen değiştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı vardır. Böyle bir durumda Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini temin edecektir.
6.5 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılımlar kabul edilmeyecektir. Çip ve/veya koşu göğüs numarasının kayıp edilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.
6.6 Diskalifiye durumunda, Organizatör’ün bu durumu yayınlama yükümlülüğü yoktur.
6.7 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Uluslararası Belgrad Ultra Trail Koşusu’na katılımıyla ilgili olarak, fiziksel kondisyonunu belirler ve Organizatör, Katılımcı’nın herhangi bir tıbbi/sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.
6.8 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler Katılımcı’nın sorumluluğundadır ve Organizatör’ü bağlamaz. Bir Katılımcı’nın, Belgrad Ultra Trail Koşusu ile ilgili eylemleri yerine getirirken kendini sakatlaması halinde Organizatör sorumlu değildir. Organizatör, gerekli gördüğü hallerde, Katılımcı’yı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda Katılımcı’ya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek masraflar, Organizatör’ün sorumluluğunda değildir ve Katılımcı tarafından karşılanır.
6.9 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatör’ün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.
6.10 Organizatör’ün ve Yarış Personeli’nin talimatlarına uymak zorunludur. Etkinlik’in düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcılar’ın güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi Etkinlik’ten yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımcı ile ilgili hiçbir nedenhiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Katılımcı, yaralanma vb durumlarda, Organizatör’ün, Yarış Personelinin ya da iş birliği Ortakları’nın hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit eder. Katılımcı’dan kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatör’ün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.
6.11 Organizatör yarış ile alakalı km. farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu şekilde nevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir. Katılımcı’nın ve diğer herkesin iyiliği için Organizatör’ün yarışma ve güvenlik kurallarına uyulması zorunludur. Organizatör veya Yarış Personeli herhangi bir anda Katılımcı’nın katılımını reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Etkinlik Alanı’nda park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak Katılımcı’nın sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.
6.12 Belgrad Ultra Trail Koşusu ile ilgili tüm resmi prosedürler; sadece etkinliğin yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.
6.13 Belgrad Ultra Trail Koşusu ile ilgili tüm resmi kurumlarda gelebilecek ek lisans bedelleri ve/veya sporcu sigorta bedeli gibi ilave ücretler ödenmiş veya ödenecek kayıt bedeline dahil değildir. Federasyon ve/veya ilgili resmî kurumların talep edeceği bedeller ilaveten ödenir. Organizatör’ün sorumluluğunda değildir ve Katılımcı tarafından karşılanır.
6.14 Organizasyon Yapımcısı’nın, yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegâne takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt ederim. Etkinlik’in, doğal afetler (rüzgâr, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın, grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizasyon Yapımcısı’nın kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizasyon Yapımcısı’nın, Etkinlik ile bağlantılı Katılım Ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini Katılımcı kabul eder.
“Toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Belgrad Ultra Trail Koşusu ‘na Kayıt ve Katılım Şartları’nı özgür iradem ile okudum. Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğimi taahhüt ederek, yarışmaya katılıyorum.”